Registračné podmienky pre bežeckú súťaž:

1. Účasť v bežeckej súťaži je dobrovoľná a účastník beží na vlastnú zodpovednosť.
2. Účastník potvrdzuje, že je si vedomý svojho zdravotného stavu a schopností a že je schopný fyzickej aktivity súvisiacej s bežeckou súťažou.
3. Účastník musí mať platné úrazové poistenie, ktoré ho kryje počas trvania bežeckej súťaže.
4. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne úrazy, škody na zdraví alebo za stratu majetku, ktoré by mohli nastať v súvislosti s účasťou v bežeckej súťaži.
5. Účastník je zodpovedný za svoj príchod, odchod a ubytovanie počas trvania súťaže.
6. Registrácia na súťaž je potvrdením súhlasu s týmito podmienkami a súhlasom s pravidlami a pokynmi organizátora.
7. Účastníci detských behov sa môžu zúčastniť len za účasti dospelej osoby, ktorá za nich zodpovedá a preberá zodpovednosť za všetky vyššie uvedené podmienky.
8. Účastníka detského behu môže prihlásiť len dospelá osoba. Tá bude za neho zodpovedať aj na pretekoch, prípadne nájde za seba náhradu.
9. Účastníci svojou registráciou súhlasia so zverejnením fotografií a videí z bežeckých pretekov, na ktorých môžu byť zobrazení a tiež so zverejnením výsledkov, v rámci ktorých sa bude nachádzať aj ich meno a umiestnenie.